Het online programma

Bepaal zelf de inhoud van je CKV-dag. De workshops en activiteiten worden per klas gevolgd en kunnen meermaals per dag gegeven worden. Bekijk hier hoe het werkt.

CKV voor het vmbo

Leerlingen in aanraking laten komen met kunst en cultuur, dat is het doel van CKV. Sinds het in 2003 werd geïntroduceerd als examenvak, heeft CKV haar plek veroverd in het curriculum. Dankzij CKV hebben meer dan een miljoen vmbo-leerlingen musea bezocht, theatervoorstellingen bekeken en workshops gevolgd. CKV in het vmbo is echter ook aan verandering onderhevig. Zo heet het nu “kunstvakken inclusief CKV”.

Kunstvakken inclusief CKV

De verandering van CKV heeft als doel dat er een grotere samenhang ontstaat tussen het ondernemen van culturele activiteiten en de praktische kunstvakken. Vandaar dat het vak nu “kunstvakken inclusief CKV” heet. “Kunstvakken” staat voor het praktische deel, het maken van kunst. “CKV” staat over het bezoeken en bekijken van kunst; de culturele activiteiten. Nog steeds vormt het ervaren van kunst de basis, maar er zijn ook een paar belangrijke vernieuwingen ten opzichte van het oude CKV:

  • Eén van de activiteiten moet het maken van een kunstwerk omvatten.
  • De vorm van het kunstdossier is vrij in te vullen door de leerling en de school. Het gaat erom dat de kunstzinnig ontwikkeling van de leerling zichtbaar wordt.

CKV activiteiten in het vmbo

De verandering van het examenprogramma heeft weinig gevolgen voor de culturele activiteiten die wij organiseren. We werken immers al jaren zo en veel scholen met wie we samenwerken ook. De basis van al onze CKV-activiteiten en workshops is dat je kunst het beste kan ervaren door het zelf te maken. Interessant is dat we ook steeds vaker met leerlingen een kunstdossier ontwikkelen. Workshops die we daarvoor inzetten zijn vaak de workshop Podcast maken en de workshop Vloggen. Bij de eerste workshop gaan de leerlingen aan de slag met een auditief kunstdossier en bij de tweede met een filmisch kunstdossier.

Deelnemende aanbieders aan de online CKV-dag