Het online programma

Bepaal zelf de inhoud van je CKV-dag. De workshops en activiteiten worden per klas gevolgd en kunnen meermaals per dag gegeven worden. Bekijk hier hoe het werkt.

Culturele activiteiten voor CKV

Culturele activiteiten zijn een verplicht onderdeel van CKV. Ze worden vaak ook wel de CAP’s of DISCAP’s genoemd. In de kern gaat het erom dat een leerling tijdens activiteiten voor CKV kennismaakt met professionals uit de kunstsector. Dit kan in het theater zijn, in het filmhuis, maar ook op school door een professional uit de kunstsector op school uit te nodigen. De activiteiten moeten wel gericht zijn op actieve deelname.

Culturele activiteiten voor CKV met CKVdag.nl

Ckvdag.nl heeft een groot en divers aan bod aan actieve workshops. Met onze workshops vertegenwoordigen we vrijwel alle kunstdisciplines en daarnaast worden ze allemaal gegeven door workshopleiders die actief zijn als kunstprofessional. Je haalt dus iemand de school in die zelf in de kunstsector werkt. Deze kennismaking met de professional inspireert leerlingen. Een goed voorbeeld van zo’n kennismaking is de online of hybride workshop die we met Tim van Esch van Handsome Poets hebben ontwikkeld. De workshop wordt door hem gegeven en vormt zo een kennismaking met een artiest die mainstage Pinkpop heeft gestaan.

Kennismaken met nieuwe vormen van kunst

Als je een gemiddelde leerling vraagt wat een kunstvorm is, dan noemen ze een schilderij of een sculptuur. Maar er zijn nog veel meer kunstvormen te bedenken! Denk aan bijvoorbeeld Game Design. Het ontwerpen van een game is bijzonder creatief proces. In de workshop Game Design maken leerlingen hier kennis mee. Een andere vernieuwende kunstvorm waar leerlingen vaak niet aan denken, is Augmented Reality of bijvoorbeeld een oude ambacht als Etsen. In onze workshops willen we deze kunstvormen en -technieken ontsluiten voor alle scholen in Nederland.

Onderzoek tijdens culturele activiteiten

Leerlingen die havo of vwo volgens sluiten ckv af met een onderzoek. Het doel van het onderzoek is dat leerlingen zich verdiepen in het maakproces van een kunstenaar. Zo komen ze beter te weten hoe kunst tot stand komt en hoe een creatief proces werkt. Het begeleiden van zo’n proces is intensief. De ckv activiteiten die leerlingen de jaren hiervoor hebben ondernomen, hebben wel een basis gelegd, echter helemaal zelf een onderzoek starten en doorlopen is een ander verhaal. We zijn dat tijdens dit proces ook vaak externen worden benaderd om een workshop voor CKV te geven. Deze externen helpen leerlingen op weg met hun onderzoek en brengen vaak ook specifieke kennis met zich mee. Een goed voorbeeld zijn leerlingen die een eigen film willen maken, dan is het interessant en inspirerend om een workshops Filmacteren te volgen.

Het kunstdossier voor CKV

Bij vrijwel elke workshop heeft een leerling ook een eindresultaat. Er is dus een blijvend aandenken aan de activiteit die de leerling heeft ondernomen. Het resultaat van een workshop kan worden toegevoegd aan het (digitale) kunstdossier. Hebben leerlingen bijvoorbeeld een podcast gemaakt dan kunnen ze deze uploaden. Resultaten van de analoge workshops, zoals de workshop Etsen, kunnen ze fotograferen en op die manier uploaden. Het maakt hierbij overigens niet uit of een workshop online of offline wordt gegeven; bij beide types zijn er resultaten die aan het kunstdossier kunnen worden toegevoegd.

Deelnemende aanbieders aan de online CKV-dag