Het online programma

Bepaal zelf de inhoud van je CKV-dag. De workshops en activiteiten worden per klas gevolgd en kunnen meermaals per dag gegeven worden. Bekijk hier hoe het werkt.

Culturele kunstzinnige vorming

Culturele kunstzinnige vorming (CKV) is een verplicht examenvak voor alle leerlingen van het vmbo, de havo en het vwo. Centraal staat dat leerlingen door actief deel te nemen aangaan culturele activiteiten kennismaken met de professionele wereld van kunst en Cultuur. Hoe deze culturele activiteiten worden vormgegeven, kan iedere school zelf bepalen. Vaak organiseren scholen workshops , zoals CKVdag.nl ook aanbiedt.

CKV-dagen

Een andere manier om leerlingen helemaal onder te dompelen in CKV is door een ckv-dag te organiseren. Dit is een dag waarop er verschillende workshops worden georganiseerd (online of offline), waardoor leerlingen met allerlei verschillende professionals uit verschillende disciplines in aanraking komen.

Culturele kunstzinnige vorming voor het vmbo

Op het vmbo spreekt men meestal over “Kunstvakken incl. CKV”. Dit heeft te maken met dat voorheen Kunstvakken 1 een verplicht vak was, maar dat het in de praktijk ook veelal CKV werd genoemd. De essentie van het vak is dat leerlingen actief deelnemen aan culturele activiteiten. En dat ze daarnaast ook eigen werk maken en presenteren. Ze houden hun activiteiten bij via reflecties die ze in het kunstdossier stoppen. Hoe het kunstdossier vorm krijgt mag een school zelf bepalen. De workshops die we samen met scholen organiseren vallen meestal binnen de culturele activiteiten die leerlingen moeten ondernemen. Het mooie is dat tijdens een workshop leerlingen zowel kennismaken met een professional uit de kunstsector, als dat ze werk maken en dit presenteren. Na afloop kan een CKV-docent samen met de leerlingen reflecteren op de workshop en dit verwerken in het kunstdossier.

Culturele kunstzinnige vorming voor de havo en het vwo

Kunst actief meemaken is ook voor leerlingen op de havo en het vwo het doel. Havo en vwo-leerlingen moeten echter meer een onderzoekende houding aannemen ten opzicht van kunst. Om deze onderzoekende houding in te kunnen nemen, moet je als leerling wel eerst de nodige bagage hebben. Er wordt daarom gestart met inzicht te krijgen in waar je zelf staat ten opzichte van de kunstsector. De leerling verkent welke ervaringen hij heeft met kunst. Daarna gaat de leerling kennismaken met verschillende (voor de leerling nieuwe) kunstdisciplines. Hierbij wordt vaak samengewerkt met ckvdag.nl. Wij organiseren workshops op school, zodat leerlingen op school kennismaken met nieuwe vormen van kunst en kunstprofessionals. Hierbij volgen we vaak de dimensies van CKV. Met het verbreden van de kennis over kunst is er een basis gelegd voor het verdiepende onderzoek.

Deelnemende aanbieders aan de online CKV-dag