Aanbieder

Workshop Filmacteren

Workshop Filmacteren

Hoe acteer je voor de camera? Dat is de centrale vraag bij de workshop Filmacteren. Leerlingen gaan aan de slag met het lezen van een script en ontdekken hoe ze een personage in een film neerzetten. Op het einde van de workshop worden de verschillende scènes teruggekeken!

Opbouw van de workshop

De workshopleider start met een korte introductie over filmacteren. Wat is kenmerkend is aan het acteren voor de camera? Daarna oefenen de leerlingen een paar aandachtspunten om vervolgens snel zelf aan de slag te gaan. Afhankelijk van de lengte van de workshop gaan de leerlingen gelijk een scène aanpakken of eerst het script lezen. Als ze starten met een scène, dan gebruiken we hiervoor een scène uit een serie die de meeste leerlingen zullen kennen. Als ze eerst een script gaan lezen, dan stellen ze ook een personagedossier op. Er wordt natuurlijk meteen gekeken of er al wat filmacteren kan worden geoefend. Tijdens het spelen van de scènes besteedt de workshopleider veel aandacht aan hoe je je personage zo sterk mogelijk kan neerzetten en hoe je overkomt op de film. Op het einde van de workshop kijken we natuurlijk alle resultaten terug.

Aanvullende mogelijkheden

Andere theaterworkshops op school in combinatie met het Filmacteren? Kijk eens bij de workshop Stage Fight of de workshop Theatersport.

Leerdoelen

  • Leerlingen gaan aan de slag met het herkennen van baslijnen, ritmes en melodielijnen.
  • Leerlingen maken kennis met de basistechnieken van digitale muziekproducte.
  • Leerlingen kennen begrippen die horen bij digitale muziekproductie, zoals DAW, audio samples, vst’s, synths, EQ en compressie.
  • Leerlingen zijn bekend met de opbouw van een muzieknummer.

Meer informatie aanvragen