Aanbieder

Workshop Theatersport

Workshop Theatersport

Acteren start vaak met improvisatie, waarbij je als speler het verhaal, personage en eventuele tekst ter plekke verzint. Dat is absoluut minder moeilijk dan het lijkt! Dit komt duidelijk naar voren in de Workshop Theatersport, waarin de leerlingen in teams tegen elkaar strijden met improvisatie-opdrachten. Niets is fout, alles mag!

Opbouw van de workshop

De workshop Theatersport start actief. Zo gaan de leerlingen meteen aan de slag met improvisatie-oefeningen. De workshopleider vertelt dat de drempel laag mag liggen, het gaat om het reageren op jouw allereerste idee of associatie! Ook wordt het competitieve element van Theatersport meteen meegenomen. Bij het uitvoeren van een spelopdracht zijn er punten te verdienen voor jouw team. De leerlingen gaan steeds korte scènes spelen vanuit een opdracht met een specifieke situatie, locatie of vanuit een probleem. Zo’n scène kan al bestaan uit slechts twee of drie zinnen. Zo leert een leerling vanuit een opdracht te improviseren en een gegeven, of suggestie, te verwerken in een scène. De basis van Theatersport bestaat uit spelopdrachten, bijvoorbeeld zoals in het TV-programma De Grote Improvisatie Show. Plezier, humor en snelheid staan dan ook voorop! Als de leerlingen bekend zijn met de verschillende theatersportvormen, gaat de puntentelling in en kunnen de teams tegen elkaar strijden.

Aanvullende mogelijkheid

Aan de slag met andere vormen van improvisatie? Denk eens aan een Workshop Choreografie of de Workshop Theatersport. Maak bijvoorbeeld een Cultuurdag met andere vormen van performance.

Leerdoelen

  • De leerlingen ervaren plezier in theaterspel.
  • De leerlingen leren te improviseren en over een eventuele drempel heen te stappen.
  • De leerlingen kennen elementen van improvisatiespel, zoals accepteren, incasseren en samenspel.
  • De leerling kan snel reageren door een wedstrijdelement, waarbij ze leren dat in Theatersport niks fout is.

Meer informatie aanvragen